6 thói quen nhỏ nhặt giúp chặn không cho tóc rụng cả nắm mỗi khi chải hay gội đầu