Tóc rễ tre, khô xơ mấy cũng bóng mượt hơn nhờ 4 kem ủ tóc chất lượng này