“Lười” như gái Pháp: Kiểu tóc “rối” kinh điển nhưng sang ngút ngàn, ai ngắm cũng mê